Enzyme calculator for most optimal KEX 2 proteolysis.

Mabion S.A. provides a calculator which calculates the ideal amount of enzyme needed during KEX 2 proteolysis.

Podane wartości zakładają, że trawiony peptyd ma struktrę liniową. Przy istnieniu skomplikowanych struktur III-rzędowych, trawienie może być utrudnione. W przypadku rozbudowanych struktur białkowych w pierwszej kolejności peptydaza przetnie miejsca liniowe w białku. Aby sprawdzić strukture swojego peptydu skorzystaj z symulatora na stronie: https://www.proteinmodelportal.org/


%
H
°C
mM
mM

Wprowadzony peptyd powienien mieć formę AABBCC np.: MALWMRLLPL(...)NYCN; Miejsca cięcia zostaną poniżej zaznaczone na czerwono.